Přizpůsobení systému LMS uživatelům

Jednotky systému LS jsou navrženy tak, aby byly univerzální a co nejlépe splňovaly požadavky měření. Některé speciální aplikace však mají zvláštní nároky. Na základě dlouhodobých zkušeností s laserovými interferometry nabízí LIMTEK přizpůsobení jednotek systému LMS nebo zhotovení nových jednotek tak, aby přesně odpovídaly požadavkům zákazníka.

Příklady:

Bezkontaktní měření vibrací
Dortmund University, Publikováno ve zprávě
AiF Sclussbericht Nr.11687

Laserové interferometry trvale vestavěné do specielních strojů
Instituto de Autom´atica Industria, Madrid, Instituto Tecnolo´gico de O´ ptica, Valencia, publikováno v článku
Sensors 2009, 9, 7622-7647; doi:10.3390/s91007622

Víceosé laserové interferometry s miniaturními optickými prvky
ATLAS silicon module assembly for Large Hadron Collider at CERN University of Valencia, Instituto de Física Corpuscular (IFIC)

Měření průhybu zatížených mostů v otevřeném prostoru
Firma ZAG, Slovinsko

2 osý laserový interferometr vestavěný do elektronového litografu
Optaglio, Česká republika

Laserový interferometr upravený pro kalibraci geodetických pásem
ČVUT Praha, instalace zařízení v geodetickém ústavu v Malajsii
Universita ESGT – CNAM, Le Mans, Francie

Laserový interferometr vestavěný v metrologickém tvrdoměru
ČMI, Český metrologický institut, Praha

 

Produkty
 
LS 100 pro měření přesnosti polohování v 1 ose
LS 110 pro souběžné měření ve více osách (vestavný)
LS 120 pro měření geometrie laserovým interferometrem
LS 130 pro měření geometrie CCD kamerou
LS 140 kompenzační čidla vzduchu a materiálu
Přizpůsobení systému LMS uživatelům