Laserový měřící systém LMS

Charakteristika

Měřené veličiny

Kde se systém LMS používá

Dynamická měření

Při dynamickém měření je laserovým systémem vzorkována okamžitá měřená hodnota. Jednotlivé vzorky jsou ukládány do paměti počítače. . Po ukončení měření jsou uložené vzorky matematicky zpracovány a zobrazeny nebo vytištěny v požadovaném tvaru. Pro analýzu dynamických měření je dodáván softwarový modul, který poskytuje řadu funkcí (volba způsobu spouštění, matematické a statistické funkce, FFT, spektrální analýza signálů, výkonná grafika). Metrologická návaznost systému LMS

Pro laserový systém LMS dodává výrobce mezinárodně platný certifikát umožňující používat laser jako sekundární etalon délky. Tím je zajištěna příslušná návaznost podnikové metrologie délek na státní etalon délky, což je důležité při certifikaci výrobců podle ISO 9000.

Jsme schopni vyvinout a vyrobit i unikátní měřící systémy specifické pro vaše použití, pro které z jakéhokoliv důvodu není vhodné použít sériový výrobek

Souhrnný dokument (PDF) ke stažení

Produkty
 
LS 100 pro měření přesnosti polohování v 1 ose
LS 110 pro souběžné měření ve více osách (vestavný)
LS 120 pro měření geometrie laserovým interferometrem
LS 130 pro měření geometrie CCD kamerou
LS 140 kompenzační čidla vzduchu a materiálu
Přizpůsobení systému LMS uživatelům