LS 130   MĚŘENÍ GEOMETRIE SENZOREM CCD

Tato jednotka používá speciální polovodičový laser s paprskem kruhového průřezu jako referenční přímku přímočarosti. Senzor CCD měří chybu přímočarosti v obou navzájem kolmých osách Y a Z.

Vliv turbulence vzduchu je minimalizován využitím statistických metod.

 

 

Sestava

CCD senzor   LS 130.1
Polovodičový laser   LS 12.1

Technické údaje CCD senzoru

Rozlišení 

0,5 um

Opakovatelnost 

±1 mm
Rozsah na stínítku  ±3 mm

Souhrnný dokument (PDF) ke stažení

Ostatní produkty
 
LS 100 pro měření přesnosti polohování v 1 ose
LS 110 pro souběžné měření ve více osách (vestavný)
LS 120 pro měření geometrie laserovým interferometrem
LS 140 kompenzační čidla vzduchu a materiálu
Přizpůsobení systému LMS uživatelům