LS 120   MĚŘENÍ GEOMETRIE LASEROVÝM INTERFEROMETREM

Jednotka LS 120 obsahuje optiku LS 128A pro kalibraci úhlů a optomechanické příslušenství

Sestava

Diferenciální dělič   LS 128.1
Úhlový odražeč   LS 128.2
Otočné zrcadlo   LS 128.3
Měřící základny   LS 128.X


Technické údaje
Měření úhlů  

Podélný rozsah 

20 m
Měřicí rozsah ±10°
Rozlišení  0.01’’
Přesnost (± 0.6% ±0.5± 0.1 M) um/m
M – Vzdálenost mezi jednotkami LS 128.1 a LS 128.2 v metrech

 

Měření rovinnosti

 

Podélný rozsah 

20 m
Měřicí rozsah ± 1.5 mm
Rozlišení  5 nm (se základnou 100 mm )
Přesnost (± 0.6%± 0.02 M2) um
M – Vzdálenost mezi jednotkami LS 128.1 a LS 128.2 v metrech

Souhrnný dokument (PDF) ke stažení

Ostatní produkty
 
LS 100 pro měření přesnosti polohování v 1 ose
LS 110 pro souběžné měření ve více osách (vestavný)
LS 130 pro měření geometrie CCD kamerou
LS 140 kompenzační čidla vzduchu a materiálu
Přizpůsobení systému LMS uživatelům